Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bingsfoss ungdomsskole
Vendom 6
1920 SØRUMSAND
Org.nr 975272729
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bingsfoss ungdomsskole 34,4 33,6 32,3 37,1 39,9
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bingsfoss ungdomsskole 12,8 13,9 13,8 13,3 12,2
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bingsfoss ungdomsskole 4 4 4 4 4
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bingsfoss ungdomsskole 109,4 117,1 113,4 122,0 89,8
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bingsfoss ungdomsskole 10,2 10,4 10,8 9,4 11,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bingsfoss ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bingsfoss ungdomsskole 17,0 18,5 18,3 17,7 16,3
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bingsfoss ungdomsskole 19,0 20,0 19,4 19,9 18,4
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bingsfoss ungdomsskole 0,0 0,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bingsfoss ungdomsskole 0,0 0,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bingsfoss ungdomsskole 19,9 18,4
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bingsfoss ungdomsskole 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bingsfoss ungdomsskole 19 634 19 410 18 922 21 085 21 169
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bingsfoss ungdomsskole 51 47 48 49 54
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no