Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bingsfoss ungdomsskole
Vendom 6
1920 SØRUMSAND
Org.nr 975272729
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 33,6 32,3 37,1 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,9 13,8 13,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,4 117,1 113,4 122,0 89,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 10,4 10,8 9,4 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 18,5 18,3 17,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,0 19,4 19,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 634 19 410 18 922 21 085 21 169
Undervisningstimer totalt per elev 51 47 48 49 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no