Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Binde skole
Stodvegen 1065
7717 STEINKJER
Org.nr 975268853
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 939
Undervisningstimer totalt per elev 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no