Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Binde skole
Stodvegen 1065
7717 STEINKJER
Org.nr 975268853
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Binde skole 9,8 10,0 9,3 9,0 10,1
Steinkjer kommune 227,8 221,4 238,1 238,4 243,6
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Binde skole 11,0 9,3 12,4 11,0 10,5
Steinkjer kommune 12,6 12,6 12,1 11,9 11,6
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Binde skole 2 2 2 1 1
Steinkjer kommune 33 32 33 32 34
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Binde skole 61,4 58,1 60,7 79,3 85,2
Steinkjer kommune 74,1 77,2 77,2 78,6 73,4
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Binde skole 15,7 16,0 16,1 12,3 11,4
Steinkjer kommune 14,7 14,6 13,9 13,3 14,1
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Binde skole 11,0 9,7 12,7 11,5 11,0
Steinkjer kommune 13,2 13,5 12,9 12,3 12,2
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Binde skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Steinkjer kommune 15,3 15,1 14,4 15,2 14,2
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Binde skole 12,7 12,7 17,8 13,9 14,6
Steinkjer kommune 17,8 17,4 17,4 16,7 16,3
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Binde skole 15,6
Steinkjer kommune 14,2
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Binde skole 13,1
Steinkjer kommune 16,4
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Binde skole 0,0
Steinkjer kommune 19,5
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Binde skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Steinkjer kommune 99,3 99,2 98,1 99,4 99,2
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Binde skole 6 313 7 424 5 415 5 910 6 939
Steinkjer kommune 139 394 140 735 150 115 149 935 155 152
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Binde skole 67 80 60 67 71
Steinkjer kommune 56 56 59 60 62
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no