Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Binde skole
Stodvegen 1065
7717 STEINKJER
Org.nr 975268853
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,0 9,3 9,0 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,3 12,4 11,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 58,1 60,7 79,3 85,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 16,0 16,1 12,3 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 9,7 12,7 11,5 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 12,7 17,8 13,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 313 7 424 5 415 5 910 6 939
Undervisningstimer totalt per elev 67 80 60 67 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no