Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindalseidet skole Sa (privat)
Parkveien 3
7982 BINDALSEIDET
Org.nr 975286444
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bindalseidet skole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 11,8 11,9 11,7 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 5,9 5,8 6,3 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,6 35,7 28,6 50,0 28,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 15,4 18,3 10,9 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 8,0 6,6 6,8 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,6 4,9 6,3 7,9 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 9,3 8,1 8,7 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 82,5 82,7 85,0 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 471 7 753 7 676 7 212 7 928
Undervisningstimer totalt per elev 109 119 124 113 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no