Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 928
Undervisningstimer totalt per elev 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no