Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 619
Undervisningstimer totalt per elev 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no