Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Bindal kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 3 189,1 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 9,7 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 567 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,6 49,1 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 17,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 10,5 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 11,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 13,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 12,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1 13,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,4 15,0 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4 93,1 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 547 2 038 804 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 104 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no