Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 547
Undervisningstimer totalt per elev 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no