Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 842
Undervisningstimer totalt per elev 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no