Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 535
Undervisningstimer totalt per elev 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no