Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 17 415
Undervisningstimer totalt per elev 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no