Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 145
Undervisningstimer totalt per elev 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no