Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 15,2 16,9 16,6 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 7,0 6,2 6,3 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,0 40,9 29,6 36,1 35,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 15,2 19,2 15,8 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 7,1 6,5 7,2 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 8,9 7,9 6,9 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 9,3 9,4 9,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 100,0 88,7 100,0 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 885 9 662 10 859 10 630 9 619
Undervisningstimer totalt per elev 117 102 113 112 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no