Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Bindal kommune 26,5 27,0 28,8 28,3 27,9
Nordland fylke 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Bindal kommune 6,2 6,5 6,1 6,3 6,8
Nordland fylke 10,1 10,2 9,9 9,8 9,7
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bindal kommune 3 4 5 4 5
Nordland fylke 484 482 520 563 567
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bindal kommune 47,9 38,6 29,2 40,7 32,6
Nordland fylke 58,4 58,3 53,7 49,6 49,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bindal kommune 12,0 15,3 18,8 13,8 18,5
Nordland fylke 15,5 15,8 16,5 17,7 17,8
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bindal kommune 6,9 7,5 6,6 7,0 7,6
Nordland fylke 11,0 11,1 10,9 10,5 10,5
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bindal kommune 7,0 7,1 7,4 7,3 7,8
Nordland fylke 11,7 11,6 11,4 11,6 11,5
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bindal kommune 8,9 9,3 8,8 9,0 10,2
Nordland fylke 14,2 14,2 14,2 13,8 13,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bindal kommune 10,2
Nordland fylke 12,7
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bindal kommune 9,1
Nordland fylke 13,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bindal kommune 11,4
Nordland fylke 15,0
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bindal kommune 98,7 92,2 86,2 93,9 88,4
Nordland fylke 95,6 94,7 92,5 92,6 93,1
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Bindal kommune 17 356 17 415 18 535 17 842 17 547
Nordland fylke 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Bindal kommune 114 109 117 112 104
Nordland fylke 70 70 72 73 73
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no