Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 27,0 28,8 28,3 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,5 6,1 6,3 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9 38,6 29,2 40,7 32,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 15,3 18,8 13,8 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 7,5 6,6 7,0 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 7,1 7,4 7,3 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,3 8,8 9,0 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 92,2 86,2 93,9 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 356 17 415 18 535 17 842 17 547
Undervisningstimer totalt per elev 114 109 117 112 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no