Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 28,8 28,3 27,9 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,1 6,3 6,8 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 29,2 40,7 32,6 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 18,8 13,8 18,5 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 6,6 7,0 7,6 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 7,4 7,3 7,8 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 8,8 9,0 10,2 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,4 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 86,2 93,9 88,4 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 415 18 535 17 842 17 547 17 145
Undervisningstimer totalt per elev 109 117 112 104 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no