Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Billingstad skole
Billingstadveien 58
1396 BILLINGSTAD
Org.nr 974578263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 898
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no