Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Billingstad skole
Billingstadveien 58
1396 BILLINGSTAD
Org.nr 974578263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Billingstad skole 18,4 17,0 20,9 23,5 22,8
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Billingstad skole 16,8 19,1 15,8 14,2 15,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Billingstad skole 4 2 3 4 3
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Billingstad skole 76,1 133,2 98,4 84,6 109,4
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Billingstad skole 19,8 12,8 14,6 15,2 12,1
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Billingstad skole 16,6 19,1 15,8 14,2 15,1
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Billingstad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Billingstad skole 19,8 20,6 16,4 15,1 15,8
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Billingstad skole 14,9 14,7
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Billingstad skole 15,4 17,5
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Billingstad skole 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Billingstad skole 99,1 100,0 98,8 96,1 95,3
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Billingstad skole 12 225 11 202 14 150 15 719 14 898
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Billingstad skole 44 39 47 52 49
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no