Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Billingstad skole
Billingstadveien 58
1396 BILLINGSTAD
Org.nr 974578263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 17,0 20,9 23,5 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 19,1 15,8 14,2 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,1 133,2 98,4 84,6 109,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 12,8 14,6 15,2 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 19,1 15,8 14,2 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 20,6 16,4 15,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 100,0 98,8 96,1 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 225 11 202 14 150 15 719 14 898
Undervisningstimer totalt per elev 44 39 47 52 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no