Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Billingstad skole
Billingstadveien 58
1396 BILLINGSTAD
Org.nr 974578263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 18,4 17,0 20,9 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 16,8 19,1 15,8 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,6 76,1 133,2 98,4 84,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 19,8 12,8 14,6 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 16,6 19,1 15,8 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 19,8 20,6 16,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 99,1 100,0 98,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 202 12 225 11 202 14 150 15 719
Undervisningstimer totalt per elev 48 44 39 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no