Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter - Avdeling skole
Billefjord
9710 INDRE BILLEFJORD
Org.nr 875280082
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,0 6,7 7,7 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 3,2 4,8 4,4 4,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 33,3 56,8 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 8,5 5,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 4,3 6,9 4,0 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,3 0,0 4,0 7,1 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 3,7 5,5 5,5 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 78,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 205 3 149 3 069 4 597 4 597
Undervisningstimer totalt per elev 134 225 146 164 148
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no