Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bigset skule
Langerysta 5
6060 HAREID
Org.nr 875277472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hareid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 8,4 8,8 8,7 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,0 13,1 12,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,7 48,0 41,1 32,8 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,1 27,1 29,8 34,7 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,0 13,3 12,3 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,7 16,8 17,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,0 98,1 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 057 5 786 6 100 6 089 5 794
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 56 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no