Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bigset skule
Langerysta 5
6060 HAREID
Org.nr 875277472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hareid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 8,8 8,4 8,8 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,5 14,0 13,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,2 44,7 48,0 41,1 32,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,0 28,1 27,1 29,8 34,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 13,2 14,0 13,3 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 17,4 16,7 16,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 98,1 98,0 98,1 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 160 6 057 5 786 6 100 6 089
Undervisningstimer totalt per elev 52 55 53 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no