Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bestum skole
Holgerslystveien 18
0280 OSLO
Org.nr 974589672
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 36,4 37,1 36,8 39,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,3 17,8 17,2 16,8 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 8 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,9 89,5 67,6 64,2 91,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 17,7 22,6 23,6 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,6 19,4 18,1 17,7 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,4 23,7 22,2 21,7 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,1 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9 90,1 86,5 92,3 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 071 23 982 24 461 24 467 25 767
Undervisningstimer totalt per elev 40 42 43 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no