Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg skole
Skolegata 5
9980 BERLEVÅG
Org.nr 974066904
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Berlevåg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Berlevåg skole 15,8 16,6 15,7 16,2 15,4
Berlevåg kommune 15,8 16,6 15,7 16,2 15,4
Finnmark Finnmárku fylke 1 171,5 1 171,3 1 181,7 1 168,7 1 155,2
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Berlevåg skole 6,9 5,8 6,4 6,2 5,7
Berlevåg kommune 6,9 5,8 6,4 6,2 5,7
Finnmark Finnmárku fylke 8,5 8,4 8,3 8,3 8,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Berlevåg skole 1 1 0 1 1
Berlevåg kommune 1 1 0 1 1
Finnmark Finnmárku fylke 138 135 133 138 138
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Berlevåg skole 85,5 95,6 209,8 161,1 92,9
Berlevåg kommune 85,5 95,6 209,8 161,1 92,9
Finnmark Finnmárku fylke 64,7 65,0 65,0 62,2 60,0
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Berlevåg skole 7,4 5,5 2,6 3,3 5,5
Berlevåg kommune 7,4 5,5 2,6 3,3 5,5
Finnmark Finnmárku fylke 11,8 11,5 11,3 11,8 12,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Berlevåg skole 7,9 5,4 5,6 6,3 6,8
Berlevåg kommune 7,9 5,4 5,6 6,3 6,8
Finnmark Finnmárku fylke 9,3 9,2 9,0 8,9 8,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Berlevåg skole 7,4 8,8 10,6 8,3 5,9
Berlevåg kommune 7,4 8,8 10,6 8,3 5,9
Finnmark Finnmárku fylke 10,2 10,1 9,9 10,0 9,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Berlevåg skole 9,6 7,7 8,6 8,4 7,9
Berlevåg kommune 9,6 7,7 8,6 8,4 7,9
Finnmark Finnmárku fylke 12,1 12,1 11,8 11,6 11,3
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Berlevåg skole 6,4
Berlevåg kommune 6,4
Finnmark Finnmárku fylke 10,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Berlevåg skole 9,3
Berlevåg kommune 9,3
Finnmark Finnmárku fylke 11,9
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Berlevåg skole 8,1
Berlevåg kommune 8,1
Finnmark Finnmárku fylke 11,8
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Berlevåg skole 90,0 97,8 75,4 87,3 82,4
Berlevåg kommune 90,0 97,8 75,4 87,3 82,4
Finnmark Finnmárku fylke 93,7 92,3 91,7 90,4 90,7
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Berlevåg skole 10 298 10 574 9 566 9 863 9 613
Berlevåg kommune 10 298 10 574 9 566 9 863 9 613
Finnmark Finnmárku fylke 745 944 736 638 744 838 739 649 729 006
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Berlevåg skole 103 122 111 113 123
Berlevåg kommune 103 122 111 113 123
Finnmark Finnmárku fylke 84 84 86 86 88
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no