Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg skole
Skolegata 5
9980 BERLEVÅG
Org.nr 974066904
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Berlevåg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 16,6 15,7 16,2 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 5,8 6,4 6,2 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,5 95,6 209,8 161,1 92,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 5,5 2,6 3,3 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 5,4 5,6 6,3 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 8,8 10,6 8,3 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 7,7 8,6 8,4 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 97,8 75,4 87,3 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 298 10 574 9 566 9 863 9 613
Undervisningstimer totalt per elev 103 122 111 113 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no