Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg kommune
Kommunenr 5440
Alle grunnskoler med adresse i Berlevåg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 15,7 16,2 15,4 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 6,4 6,2 5,7 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,6 209,8 161,1 92,9 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 2,6 3,3 5,5 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 5,6 6,3 6,8 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 10,6 8,3 5,9 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 8,6 8,4 7,9 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,1 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 75,4 87,3 82,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 574 9 566 9 863 9 613 9 218
Undervisningstimer totalt per elev 122 111 113 123 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no