Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergsøy skule
Lisjebøvegen 23
6091 FOSNAVÅG
Org.nr 974616785
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Bergsøy skule 22,9 21,4 21,9 22,9 22,6
Herøy kommune 97,5 99,7 100,0 98,5 96,5
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Bergsøy skule 14,4 14,9 14,3 14,0 13,4
Herøy kommune 12,7 12,4 12,2 12,3 12,1
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bergsøy skule 3 3 4 5 4
Herøy kommune 13 12 12 13 14
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bergsøy skule 90,1 116,7 72,7 61,9 62,6
Herøy kommune 86,2 90,1 88,7 82,2 76,0
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bergsøy skule 14,5 11,8 17,6 20,5 19,4
Herøy kommune 13,0 11,8 11,9 13,1 14,1
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bergsøy skule 14,3 14,9 14,3 14,0 13,4
Herøy kommune 13,1 12,9 12,6 12,6 12,3
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bergsøy skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herøy kommune 15,8 14,9 15,3 15,8 16,1
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bergsøy skule 16,7 17,6 16,0 16,1 15,6
Herøy kommune 16,2 15,9 15,7 15,9 15,3
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bergsøy skule 15,2
Herøy kommune 13,0
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bergsøy skule 16,1
Herøy kommune 15,7
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bergsøy skule 0,0
Herøy kommune 18,1
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bergsøy skule 100,0 100,0 94,5 96,2 98,5
Herøy kommune 99,7 98,4 97,0 98,6 99,3
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bergsøy skule 15 475 14 605 14 541 15 458 15 162
Herøy kommune 61 080 61 317 61 404 61 698 61 137
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Bergsøy skule 52 50 52 53 55
Herøy kommune 56 58 58 58 59
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no