Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergsøy skule
Lisjebøvegen 23
6091 FOSNAVÅG
Org.nr 974616785
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 21,9 22,9 22,6 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,3 14,0 13,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,7 72,7 61,9 62,6 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 17,6 20,5 19,4 24,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,3 14,0 13,4 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,0 16,1 15,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,5 96,2 98,5 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 605 14 541 15 458 15 162 14 755
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 53 55 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no