Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergsøy skule
Lisjebøvegen 23
6091 FOSNAVÅG
Org.nr 974616785
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 21,4 21,9 22,9 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,9 14,3 14,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 116,7 72,7 61,9 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 11,8 17,6 20,5 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 14,9 14,3 14,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,6 16,0 16,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,5 96,2 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 475 14 605 14 541 15 458 15 162
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 52 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no