Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergsmo oppvekstsenter - Avdeling skole (utgått)
Nesmoen
7870 GRONG
Org.nr 974564866
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Grong kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Grong kommune 35,4 29,2 33,9 31,8 33,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 650,6 1 674,0 1 690,3
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Grong kommune 8,3 10,4 8,5 9,1 8,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,3 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grong kommune 4 5 4 5 6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 238 254 269
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grong kommune 66,2 51,0 59,0 54,6 47,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 69,4 65,4 61,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grong kommune 11,0 17,2 12,4 14,7 16,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,4 15,2 15,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grong kommune 8,8 10,1 8,8 9,4 9,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,9 11,9 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grong kommune 10,2 14,9 10,3 11,6 9,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,0 13,8 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grong kommune 11,3 15,1 12,5 12,9 12,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,8 15,7 15,4
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grong kommune 12,3 12,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grong kommune 11,9 11,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grong kommune 14,9 14,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grong kommune 91,8 82,9 80,8 84,0 89,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 97,2 96,8 96,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Grong kommune 21 984 17 669 20 884 20 072 21 788
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 036 987 1 049 873 1 070 642
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Grong kommune 85 69 84 78 83
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no