Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergsfjord oppvekstsenter - Avd skole
9580 BERGSFJORD
Org.nr 875279882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Loppa kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 3,5 4,8 3,4 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 2,7 1,3 1,5 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,4 2,5 1,9 1,5 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,0 4,0 0,7 2,0 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 3,4 1,4 1,7 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 73,6 60,8 31,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 413 2 377 3 308 2 350 1 824
Undervisningstimer totalt per elev 142 264 551 470 182
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no