Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergseng skole
Bergslia 15
9403 HARSTAD
Org.nr 974626918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 27,3 32,4 34,5 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,6 12,1 11,7 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 53,3 91,8 114,4 152,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 23,1 11,7 8,9 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,6 12,1 11,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,6 13,6 14,3 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 97,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 993 18 354 21 204 22 177 19 031
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 61 63 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no