Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Bergsbygdavegen 558
3949 PORSGRUNN
Org.nr 998797268
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,8 6,9 7,0 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,7 10,2 10,3 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,0 23,1 64,0 57,3 33,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 44,8 14,6 16,8 39,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,6 12,0 10,3 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,0 13,8 11,7 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 29,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 076 4 150 4 669 5 681 3 774
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 73 85 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no