Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergmo ungdomsskole
Bergmovegen 19
6419 MOLDE
Org.nr 873994592
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 25,5 27,3 27,9 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 11,8 11,8 12,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,5 116,2 127,5 131,3 98,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 9,4 8,8 8,6 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,6 15,8 15,7 16,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 18,6 18,2 18,6 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 100,0 94,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 502 15 452 16 996 16 795 17 072
Undervisningstimer totalt per elev 47 55 56 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no