Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berger skole
Kjartan Veldes Vei 43
1459 NESODDEN
Org.nr 975272885
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 23,3 26,6 26,4 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 16,1 13,9 15,1 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,9 92,4 79,4 92,3 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 15,8 15,7 14,7 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 16,1 13,9 15,1 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,9 16,5 18,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,0 100,0 100,0 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 858 15 573 17 657 17 609 17 415
Undervisningstimer totalt per elev 43 46 53 49 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no