Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berger skole
Bergset
2485 RENDALEN
Org.nr 874565172
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rendalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,0 7,3 7,6 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,7 10,9 12,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,2 32,1 25,0 44,1 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 24,2 38,4 23,4 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,6 10,9 12,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 10,2 12,3 13,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 43,6 82,2 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 403 5 274 4 773 4 826 4 427
Undervisningstimer totalt per elev 84 85 68 62 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no