Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergen Kristne grunnskole (privat)
Øvre Kråkenes 49
5152 BØNES
Org.nr 974309424
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 25,6 22,8 22,9 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,1 10,7 10,0 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 64,0 69,6 53,7 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 12,9 13,1 16,9 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,2 12,3 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 11,6 11,8 9,9 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 19,1 17,2 15,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,4 97,1 96,5 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 904 14 791 13 610 14 526 14 759
Undervisningstimer totalt per elev 70 70 65 70 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no