Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergen Kristne grunnskole (privat)
Øvre Kråkenes 49
5152 BØNES
Org.nr 974309424
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Foreningen Bergen Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 24,6 25,6 22,8 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,9 10,1 10,7 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,3 100,0 64,0 69,6 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 8,6 12,9 13,1 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,4 11,2 12,3 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 9,8 11,6 11,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,3 19,1 17,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 99,0 97,4 97,1 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 833 14 904 14 791 13 610 14 526
Undervisningstimer totalt per elev 73 70 70 65 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no