Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergen kompetansesenter for Læringsmiljø
Årstadgeilen 25b
5009 BERGEN
Org.nr 974737884
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 16,5 12,9 13,2 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 1,3 1,6 2,0 2,2 1,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,0 21,0 20,0 22,0 20,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 6,0 7,8 7,6 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,7 2,1 2,6 2,9 2,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 856 8 856 6 650 6 650 7 106
Undervisningstimer totalt per elev 521 422 332 302 355
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no