Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergen kompetansesenter for Læringsmiljø
Årstadgeilen 25b
5009 BERGEN
Org.nr 974737884
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 16,5 16,5 12,9 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 1,5 1,3 1,6 2,0 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 12,9 17,0 21,0 20,0 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 6,0 6,0 7,8 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 1,7 2,1 2,6 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 856 8 856 8 856 6 650 6 650
Undervisningstimer totalt per elev 443 521 422 332 302
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no