Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bergen kommune
Kommunenr 1201
Alle grunnskoler med adresse i Bergen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 654,8 2 619,9 2 624,8 2 645,7 2 675,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,3 13,2 13,1 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 286 293 301 320 344
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,4 103,9 101,4 95,8 89,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 11,2 11,5 12,1 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,5 14,5 14,2 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 15,9 15,9 16,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,1 18,3 18,0 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 99,1 98,9 98,8 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 617 961 1 638 159 1 647 643 1 668 761 1 711 066
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 54 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no