Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Berg
8920 SØMNA
Org.nr 975286487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sømna kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 697
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no