Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
BERG
8920 SØMNA
Org.nr 975286487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sømna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Berg skole 10,1 9,6 10,2 11,2 12,6
Sømna kommune 34,8 32,5 29,8 31,5 34,8
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Berg skole 11,0 11,5 11,2 10,4 8,8
Sømna kommune 9,2 9,7 10,7 10,1 8,6
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Berg skole 2 2 4 4 3
Sømna kommune 7 10 10 11 9
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Berg skole 44,8 40,1 24,5 23,4 33,8
Sømna kommune 43,0 28,5 27,0 26,3 30,5
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Berg skole 21,9 24,7 41,2 39,9 22,4
Sømna kommune 19,3 30,1 34,3 34,3 25,3
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Berg skole 10,8 11,4 10,8 10,0 8,5
Sømna kommune 10,1 10,9 11,8 10,3 9,7
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Berg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sømna kommune 10,0 10,5 12,0 12,9 9,6
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Berg skole 13,0 16,4 13,7 13,5 9,4
Sømna kommune 12,3 14,2 14,6 17,9 12,2
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Berg skole 13,5 9,4
Sømna kommune 13,5 9,4
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Berg skole 0,0 0,0
Sømna kommune 15,0 14,7
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Berg skole 0,0 0,0
Sømna kommune 33,3 13,9
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Berg skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sømna kommune 100,0 97,0 100,0 86,0 96,7
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Berg skole 6 697 6 099 6 811 7 495 7 980
Sømna kommune 22 221 20 273 18 228 20 102 22 078
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Berg skole 68 64 66 71 84
Sømna kommune 77 73 66 71 82
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no