Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Berg
8920 SØMNA
Org.nr 975286487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sømna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 9,6 10,2 11,2 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,5 11,2 10,4 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,8 40,1 24,5 23,4 33,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 24,7 41,2 39,9 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,4 10,8 10,0 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 16,4 13,7 13,5 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 697 6 099 6 811 7 495 7 980
Undervisningstimer totalt per elev 68 64 66 71 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no