Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Bergsbakken 17
7052 TRONDHEIM
Org.nr 975278964
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Berg skole 21,6 22,3 24,3 23,1 23,2
Trondheim kommune 1 687,5 1 721,0 1 748,6 1 812,3 1 832,5
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Berg skole 17,5 17,4 14,7 15,3 15,2
Trondheim kommune 13,3 13,3 13,1 12,7 12,6
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Berg skole 2 2 3 2 2
Trondheim kommune 216 239 269 290 261
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Berg skole 175,5 139,0 94,7 128,9 169,4
Trondheim kommune 91,5 84,1 75,3 70,9 79,8
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Berg skole 8,5 10,8 14,0 10,6 8,0
Trondheim kommune 12,8 13,9 15,4 16,0 14,2
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Berg skole 17,4 17,6 14,9 15,5 15,4
Trondheim kommune 14,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Berg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trondheim kommune 14,4 14,8 15,6 15,4 15,1
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Berg skole 18,5 19,3 21,2 16,4 16,0
Trondheim kommune 18,1 18,4 18,4 17,2 16,9
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Berg skole 15,7 14,7
Trondheim kommune 15,0 14,5
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Berg skole 17,2 17,8
Trondheim kommune 18,5 18,4
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Berg skole 0,0 0,0
Trondheim kommune 19,4 18,8
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Berg skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Trondheim kommune 96,6 96,7 96,2 96,9 96,8
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Berg skole 13 685 14 266 16 154 15 320 15 359
Trondheim kommune 1 054 223 1 078 152 1 106 315 1 159 971 1 179 828
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Berg skole 42 43 50 48 49
Trondheim kommune 53 54 55 56 57
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no