Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Bergsbakken 17
7052 TRONDHEIM
Org.nr 975278964
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 22,3 24,3 23,1 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 17,4 14,7 15,3 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 175,5 139,0 94,7 128,9 169,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 10,8 14,0 10,6 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,6 14,9 15,5 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 19,3 21,2 16,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 685 14 266 16 154 15 320 15 359
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 50 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no