Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Søndersrødveien 27
3295 HELGEROA
Org.nr 974584522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 19,8 20,0 20,4 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,5 14,1 13,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7 66,0 65,0 63,7 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 20,2 19,7 19,5 27,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,5 14,2 13,5 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,0 19,1 16,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 22,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 813 13 464 13 464 13 946 12 996
Undervisningstimer totalt per elev 53 51 53 55 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no