Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Søndersrødveien 27
3295 HELGEROA
Org.nr 974584522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 20,2 19,8 20,0 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,1 14,5 14,1 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 63,7 66,0 65,0 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 20,4 20,2 19,7 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,0 14,5 14,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,7 17,0 19,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 844 13 813 13 464 13 464 13 946
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 51 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no