Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
John Colletts Allé 106
0870 OSLO
Org.nr 912697711
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,9 10,9 15,1 20,1 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 17,1 18,2 17,2 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 5 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8 48,3 52,4 46,3 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 32,6 31,7 33,2 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 17,0 18,4 17,8 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 18,3 19,9 20,9 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 940 7 467 10 241 13 329 18 503
Undervisningstimer totalt per elev 46 43 41 43 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no