Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
John Colletts Allé 106
0870 OSLO
Org.nr 912697711
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 15,1 20,1 27,4 31,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 18,2 17,2 14,7 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 7 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 52,4 46,3 69,0 68,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,6 31,7 33,2 19,4 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 18,4 17,8 15,6 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,9 20,9 17,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 467 10 241 13 329 18 503 21 575
Undervisningstimer totalt per elev 43 41 43 50 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no