Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg kommune (utgått)
Kommunenr 1929
Kun utgåtte skoler med adresse i Berg kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 17,5 17,5 16,7 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 5,4 5,3 6,0 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,6 31,7 30,9 63,8 74,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 15,2 15,2 8,3 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 6,2 5,9 7,3 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 6,3 6,6 5,9 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 10,4 12,5 12,3 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7 7,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,5 73,5 73,5 77,0 77,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 358 11 088 11 088 10 488 10 678
Undervisningstimer totalt per elev 122 132 135 119 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no