Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Berg kommune
Kommunenr 1929
Alle grunnskoler med adresse i Berg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 16,9 17,5 17,5 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 5,8 5,4 5,3 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9 36,6 31,7 30,9 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 13,7 15,2 15,2 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 6,5 6,2 5,9 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 7,5 6,3 6,6 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 9,4 10,4 12,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,8 83,5 73,5 73,5 77,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 150 10 358 11 088 11 088 10 488
Undervisningstimer totalt per elev 113 122 132 135 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no