Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bell skole
Bellvegen 22
7580 SELBU
Org.nr 975282899
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Selbu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 19,1 18,8 18,7 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,8 11,0 11,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8 69,0 48,5 51,3 46,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 15,7 20,9 20,4 23,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,0 11,2 11,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,1 12,8 13,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,8 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 523 12 955 12 907 12 721 12 233
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 68 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no