Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bekkevoll ungdomsskole
Moldelivegen 100
6412 MOLDE
Org.nr 973994603
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,7 38,2 39,5 36,8 38,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,8 12,0 12,9 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,7 119,3 101,2 127,1 148,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 9,6 10,6 9,2 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 17,1 16,0 17,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 20,2 18,2 20,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 186 22 393 23 213 22 030 21 945
Undervisningstimer totalt per elev 55 51 55 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no