Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bekkestua skole
Falkeveien 14-16
1357 BEKKESTUA
Org.nr 974552302
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 33,5 36,5 37,6 38,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,5 15,6 14,5 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 1 172,2 789,7 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 1,1 1,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,7 20,7 20,8 19,4 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 23,5 23,8 22,2 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,3 95,1 97,2 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 694 17 820 19 264 20 301 20 968
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 42 45 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no