Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bekkestua barneskole
Hans Burums Vei 26
1357 BEKKESTUA
Org.nr 912549569
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 12,3 16,6 22,0 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 18,0 16,0 15,1 15,1 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 165,7 164,2 93,9 119,2 108,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 8,6 14,7 11,4 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 15,0 14,5 14,8 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,3 16,0 16,9 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,4 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 769 8 056 11 257 14 653 18 417
Undervisningstimer totalt per elev 41 46 49 49 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no