Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bekkestua barneskole
Falkeveien 14
1357 BEKKESTUA
Org.nr 912549569
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 7,5 12,3 16,6 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 18,0 16,0 15,1 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,6 165,7 164,2 93,9 119,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 9,4 8,6 14,7 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 16,6 15,0 14,5 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,4 16,3 16,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 584 4 769 8 056 11 257 14 653
Undervisningstimer totalt per elev 45 41 46 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no